Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

   Šiais metais minime 100-ąsias vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo - Algirdo Mykolo Dobrovolskio - gimimo metines.
    Įvertinus šio dvasininko indėlį į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, jo pastangas gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, 2018-ieji metai paskelbti TĖVO STANISLOVO metais.


Minint šią sukaktį mokyklos skaitykloje išleistas stendas, 8 klasės mokiniai dalyvavo popietėje „Meilė ir tarnystė“, kurioje buvo prisiminta graži paralelė: 100 metų Tėvui Stanislovui - 100 metų atkurtai Lietuvai, buvo pristatyta vienuolio biografija (tikybos mokytoja Virginija Narmontienė), perskaityta Tėvo Stanislovo knygos „Apie meilę ir tarnystę“ ištrauka apie vienuolio lagerius (bibliotekininkė Irma Stanislauskienė). Tikybos mokytojas Albinas Šiaudvytis papasakojo apie pažintį su Tėvu Stanislovu, savo dvasinius išgyvenimus ir patirtį gyvenant vienuolyne, apie pašaukimą ir gyvenimo kelio pasirinkimą, apie įtaigius Tėvo Stanislovo žodžius iš „Šventojo Rašto“, kuriais vadovaujasi gyvendamas dabar.

Bibliotekininkė Irma Stanislauskienė.
Fotografavo bibliotekos vedėja Milda Serapinienė.

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________