Spausdinti

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Progimnazijos tarybos funkcijos:

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Progimnazijos tarybos sudėtis
Mokinių atstovai:
Živilė Bružaitė, 8c klasė
Livija Urbanaitytė, 7c klasė
Sofia Holland, 6b klasė
Mila Kakštytė, 8c klasė
Sandra Vaičiūtė, 8a klasė

Mokytojų atstovai:
Reda Petrulienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Julija Irena Šližienė, biologijos mokytoja metodininkė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė, meninio, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Elvyra Jurkienė, matematikos mokytoja metodininkė, progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė
 
Tėvų komiteto atstovai:

Ričardas Kašėta
Reda Kasnauskė
Sandra Skersienė
Jurgita Tertelienė
Renata Paulikienė