Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

 mokiniu taryba 2020

Mokinių savivaldos institucijos nariai yra mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, išrinkti atstovai, vadovauja savivaldos institucijos narių išrinktas vadovas.

Mokinių tarybos funkcijos:

  • inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas,
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos,
  • organizuoja savanorių judėjimą,
  • dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
  • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo,
  • deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

 

2020-2021 m. m.  Mokinių tarybos sudėtis:

Vadovė – Rasa Gadeikytė, ekonomikos ir verslumo mokytoja

1. Živilė Bružaitė, 8c klasės mokinė, – Mokinių tarybos (MT) pirmininkė, atstovė Progimnazijos taryboje (PT)
2. Mila Kakštytė, 8c klasės mokinė, – MT pirmininkės pavaduotoja, atstovė PT
3. Sofia Holland, 6b klasės mokinė, – MT sekretorė, atstovė PT
4. Gintarė Zabitytė, 8b klasės mokinė
5. Dena Telšinskaitė, 8b klasės mokinė
6. Viltė Idaitė 7a, klasės mokinė
7. Livija Urbanaitytė, 7c klasės mokinė, atstovė PT
8. Viltė Baublytė, 8b klasės mokinė
9. Aušrinė Malūkaitė, 5c klasės mokinė
10. Ieva Valantaitė, 8d klasės mokinė
11. Ula Gaubė,7c klasės mokinė
12. Mantė Šykštaitė, 8b klasės mokinė
13. Karolina Lukošiūtė, 6c klasės mokinė
14. Urtė Endružytė, 7c klasės mokinė
15. Saulė Galinauskytė, 6b klasės mokinė
16. Rugilė Riaubaitė, 7c klasės mokinė
17. Urtė Mikalčiūtė, 5c klasės mokinė
18. Sandra Vaičiūtė, 8a klasės mokinė
19. Leila Kriukaitė, 8a klasės mokinė
20. Emilija Kuprevičiūtė, 8b klasės mokinė
21. Eglė Pečiulytė, 7c klasės mokinė
22. Titas Jonuška, 7a klasės mokinys
23. Roberta Neverauskaitė, 7b klasės mokinė
24. Urtė Rutkevičiūtė, 5d klasės mokinė
25. Simona Budreckytė, 7a klasės mokinė
26. Julija Petravičiūtė, 6b klasės mokinė

 

 

Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

1.

Justė Strainytė, Mokinių tarybos  (MT) pirmininkė, atstovė Progimnazijos taryboje (PT)

8b

2.

Ieva Valantaitė,  MT pirmininkės pavaduotoja, atstovė PT

7d

3.

Živilė Bružaitė,  MT sekretorė, atstovė PT

7c

4.

Gita Maksvytytė, atstovė PT

8b

5.

Sandra Vaičiūtė, atstovė PT

7a

6.

Aida Laurinkevičiūtė

8a

7.

Gražvilė Remenytė

7b

8.

Mantė Šykštaitė

7b

9.

Milda Kakštytė

7c

10.

Roberta Skirbutaitė

8c

11.

Vesta Petreikytė

6a

12.

Austėja Kalaušytė

6b

13.

Roberta Neverauskaitė

6b

14.

Livija Urbanaitytė

6c

15.

Urtė Endružytė

6c

16.

Sofia Holland

5a

17.

Karolina Lukošiūtė

5c

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________