Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Komisijos

Darbo grupės

2018 m.

Darbo grupė Vasario 16-osios, Lietuvos atkūrimo dienos,  minėjimui „Aš myliu Lietuvą“ organizuoti

Darbo grupė Vasario 16-osios, Lietuvos atkūrimo dienos,  minėjimui „Aš myliu Lietuvą“ organizuoti

Darbo grupė viktorinai ,,Pažink Lietuvos istoriją“, skirtai Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti, organizuoti

Darbo grupė mokyklos vadovo veiklos ataskaitai už 2017 metus parengti

Darbo grupė atvirų durų dienai būsimųjų pirmų klasių mokiniams organizuoti

Darbo grupė rajoniniam pradinių klasių mokinių konkursui „Ketvirtokų ketvirtokas“ organizuoti

Darbo grupė ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašui parengti

Darbo grupė 1 - 4 klasių gabių mokinių šventei organizuoti

Darbo grupė rajoniniam mokinių konkursui „Šimtmečio aštuntokas“ organizuoti

Darbo grupė mokyklos 2018 – 2019 mokslo metų ugdymo planų projekto koregavimui parengti

Darbo grupė mokyklos baigiamajam koncertui ,,Vaikystės žiedai Lietuvai“, skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, organizuoti

Darbo grupė projektinei dienai organizuoti

Darbo grupė 5 – 8, 10 klasių gabių mokinių šventei  organizuoti

Darbo grupė kultūrinei pažintinei ugdymo dienai  organizuoti

Darbo grupė mokyklos darbo apmokėjimo sistemos projektui parengti

Darbo grupė mokyklos pedagogų etikos kodekso projektui parengti

2017 m.

2016 m.

2015 m.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 

-

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________