Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2018 - 2019  m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos, dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas

1.      

Alonderienė Loreta

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja matematika

matematikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

2.      

Baltmiškienė  Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

3.      

Baltmiškytė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

4.      

Banienė Ingrida

(vaiko priežiūros atostogose)

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

5.      

Bastienė Ada

Mokytoja

dailė,

technologijos

dailės ir technologijų vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

6.      

Bernienė Loreta

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

7.      

Bruzdeilinienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

8.      

Bušeckas Arvydas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

9.      

Butnorienė Violeta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

10.   

Butavičienė Nijolė

Mokytoja

prancūzų kalba, žmogaus sauga

prancūzų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

11.   

Butrimaitė Esmiralda

Mokytoja

rusų kalba, geografija

rusų kalbos vyr. mokytoja

geografijos  vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

12.   

Daniuk Eugenija

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

13.   

Galinienė Šarūnė

Spec. pedagogė

Logopedė

spec. pedagogė

vyr. logopedė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

Klaipėdos universitetas

Magistras

14.   

Gauronskienė Audronė

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių universitetas

15.   

Gerdauskytė Neringa

Psichologė

psichologė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Magistras

16.   

Genčiuvienė Eglė

Logopedė

vyr. logopedė

Aukštasis

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas

17.   

Gindulis Robertas

Mokytojas

istorija

istorijos vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

18.   

Gurauskienė Monika

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

19.   

Jurgutienė Alberta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių  pedagoginis institutas

20.   

Jurgutienė Irena

Klasės vadovė

rusų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

21.   

Jurkienė Elvyra

Mokytoja

matematika

matematikos  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

22.   

Kauliuvienė

Veronika

Mokytoja

gamta ir žmogus, biologija

biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

23.   

Kiškienė Jūratė

Mokytoja

šokis

šokio vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

24.   

Ketlerienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

25.   

Kniukštienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

26.   

Krasauskienė Neringa

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių universitetas

27.   

Kruševičiūtė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

28.   

Kutkevičienė Simona

Mokytoja

etika

etikos mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

29.   

Lingys Juozas

Mokytojas

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

30.   

Lukauskienė Jūratė

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

31.   

-

-

-

-

32.   

Marijošienė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

33.   

Merkienė Aurelija

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

34.   

Meškauskienė Nijolė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

35.   

Mickuvienė Janina

(vaiko priežiūros atostogose)

Spec. pedagogė

vyr. spec. pedagogė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

36.   

Mikaločius Paulius

Mokytojas

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytojas

Aukštasis neuniversitetinis

Vilniaus kolegija

37.   

Narmontienė Virginija

Mokytoja

ekonomika, tikyba

ekonomikos ir tikybos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

Lietuvos Katechetikos centro aukštesnioji katechetų mokykla

38.   

Navasaitienė Irena

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

39.   

Petrauskas Gediminas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

40.   

Petrauskienė Violeta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

41.   

Petrulienė Aldona

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

42.   

Petrulienė Reda

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

43.   

Pukelytė - Retkienė Rita

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė

muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos muzikos akademija

44.   

Raciuvienė Aiva

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

45.   

Račinskienė Jūratė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

46.   

Raudienė Audronė

Mokytoja

istorija

istorijos mokytoja metodinkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

47.   

Razma Mindaugas

Mokytojas

informacinės technologijos

informacinių technologijų vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

48.   

Sakutienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

49.   

Stančienė Rita

Socialinė pedagogė

vyresnioji socialinė pedagogė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

50.   

Songailienė Vida

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

51.   

Šaltmerienė Marija

Mokytoja

technologijos

technologijų mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

52.   

Šiaudvytis Albinas

Mokytojas

tikyba

tikybos mokytojas

Aukštasis

Vytauto Didžiojo universitetas,

Mykolo Romerio universitetas

Magistras

53.   

Šikšniutė Laima

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

54.   

Šipavičienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

55.   

Šličienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

56.   

Šližienė Julija Irena

Mokytoja

geografija, gamta ir žmogus

geografijos, biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

57.   

Šorienė Rasa

Mokytoja

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

58.   

Švilpienė Rasa

Mokytoja

informacinės technologijos

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

59.   

Taujanskienė Ingrida

Mokytoja

neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo dailės mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

60.   

Trušauskaitė Milda

Mokytoja

muzika

muzikos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

Magistras

Klaipėdos universitetas

61.   

Vaičiuvienė Aldona

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

62.   

Vaitkevičius Paulius

Mokytojas

šokis

Šokio mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

63.   

Valaitytė Rūta

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vytauto didžiojo universitetas

Klaipėdos universitetas

Magistras

64.   

Viskontienė Raimunda

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

Magistras

Kauno technologijos universitetas

65.   

Volskis Vilmantas

Mokytojas

muzika

muzikos mokytojas metodininkas

Aukštasis

Valstybinė konservatorija

66.   

Zemdliauskaitė Rasa

Mokytoja

fizika

fizikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

67.   

Zubienė Zita

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K. Preikšo pedagoginis institutas

68.   

Zulumskytė-Trumpenskienė Rasa

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Magistras

69.   

Žilinskienė Laimutė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 

-

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________