Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Pedagoginiai darbuotojai

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2018 - 2019  m. m.

Eil.

 Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos, dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas

1.      

Alonderienė Loreta

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja matematika

matematikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

2.      

Baltmiškienė  Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

3.      

Baltmiškytė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

4.      

Bastienė Ada

Mokytoja

dailė,

technologijos

dailės ir technologijų vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

5.      

Bernienė Loreta

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

6.      

Bruzdeilinienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

7.      

Bušeckas Arvydas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

8.      

Butnorienė Violeta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

9.      

Butavičienė Nijolė

Mokytoja

prancūzų kalba, žmogaus sauga

prancūzų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

10.   

Butrimaitė Esmiralda

Mokytoja

rusų kalba, geografija

rusų kalbos vyr. mokytoja

geografijos  vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

11.   

Daniuk Eugenija

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

12.   

Galinienė Šarūnė

Spec. pedagogė

Logopedė

spec. pedagogė

vyr. logopedė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

Klaipėdos universitetas

Magistras

13.   

Gauronskienė Audronė

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr.mokytoja

Akštasis

Šiaulių universitetas

14.   

Gerdauskytė Neringa

Psichologė

psichologė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Magistras

15.   

Genčiuvienė Eglė

Logopedė

vyr. logopedė

Aukštasis

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas

16.   

Gindulis Robertas

Mokytojas

itorija

istorijos vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

17.   

Gurauskienė Monika

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

18.   

Jurgutienė Alberta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių  pedagoginis institutas

19.   

Jurgutienė Irena

Klasės vadovė

rusų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

20.   

Jurkienė Elvyra

Mokytoja

matematika

matematikos  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

21.   

Kauliuvienė

Veronika

Mokytoja

gamta ir žmogus, biologija

biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

22.   

Kiškienė Jūratė

Mokytoja

šokis

šokio vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

23.   

Ketlerienė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

24.   

Kniukštienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

25.   

Krasauskienė Neringa

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių universitetas

26.   

Kruševičiūtė Aldona

Mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

27.   

Kutkevičienė Simona

Mokytoja

etika

etikos mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

28.   

Lingys Juozas

Mokytojas

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

29.   

Lukauskienė Jūratė

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

30.   

Mackevičius Vaidas

Mokytojas

neformalusis švietimas

kūno kultūros mokytojas

Aukštasis

Lietuvos kūno kultūros institutas

31.   

Marijošienė Raimonda

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

32.   

Merkienė Aurelija

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

33.   

Meškauskienė Nijolė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

34.   

Mickuvienė Janina

Spec. pedagogė

 vyr. spec. pedagogė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

35.   

Mikaločius Paulius

Mokytojas

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytojas

Aukštasis neuniversitetinis

Vilniaus kolegija

36.   

Narmontienė Virginija

Mokytoja

ekonomika, tikyba

ekonomikos ir tikybos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

Lietuvos Katechetikos centro aukštesnioji katechetų mokykla

37.   

Navasaitienė Irena

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

38.   

Petrauskas Gediminas

Mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

LV Kūno kultūros institutas

39.   

Petrauskienė Violeta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

40.   

Petrulienė Aldona

Mokytoja

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K.Preikšo pedagoginis institutas

41.   

Petrulienė Reda

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

42.   

Pukelytė - Retkienė Rita

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė

muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos muzikos akademija

43.   

Raciuvienė Aiva

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

44.   

Račinskienė Jūratė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

mokytoja

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

45.   

Raudienė Audronė

Mokytoja

istorija

istorijos mokytoja metodinkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

46.   

Razma Mindaugas

Mokytojas

informacinės technologijos

informacinių technologijų vyr. mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

47.   

Sakutienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

48.   

Stančienė Rita

Socialinė pedagogė

vyresnioji socialinė pedagogė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

49.   

Songailienė Vida

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

50.   

Šaltmerienė Marija

Mokytoja

technologijos

technologijų mokytoja ekspertė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

51.   

Šiaudvytis Albinas

Mokytojas

tikyba

tikybos mokytojas

Aukštasis

Vytauto Didžiojo universitetas,

Mykolo Romerio universitetas

Magistras

52.   

Šikšniutė Laima

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

53.   

Šipavičienė Janina

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

54.   

Šličienė Asta

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

55.   

Šližienė Julija Irena

Mokytoja

geografija, gamta ir žmogus

geografijos, biologijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas

56.   

Šorienė Rasa

Mokytoja

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

57.   

Švilpienė Rasa

Mokytoja

informacinės technologijos

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

58.   

Taujanskienė Ingrida

Mokytoja

neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo dailės mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

59.   

Trušauskaitė Milda

Mokytoja

muzika

muzikos mokytoja ekspertė

Aukštasis

Lietuvos konservatorija

Magistras

Klaipėdos universitetas

60.   

Vaičiuvienė Aldona

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

61.   

Vaitkevičius Paulius

Mokytojas

šokis

Šokio mokytojas

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

62.   

Valaitytė Rūta

Mokytoja

anglų kalba

anglų kalbos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vytauto didžiojo universitetas

Klaipėdos universitetas

Magistras

63.   

Viskontienė Raimunda

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

Magistras

Kauno technologijos universitetas

64.   

Volskis Vilmantas

Mokytojas

muzika

muzikos mokytojas metodininkas

Aukštasis

Valstybinė konservatorija

65.   

Zemdliauskaitė Rasa

Mokytoja

fizika

fizikos vyr. mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

66.   

Zubienė Zita

Mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių  K. Preikšo pedagoginis institutas

67.   

Zulumskytė-Trumpenskienė Rasa

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Magistras

68.   

Žilinskienė Laimutė

Mokytoja

pradinis ugdymas

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  10.00 10.45 
4.  11.05 11.50 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________