Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Jūsų parama progimnazijai

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai), draugai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikiate Kretingos  Marijono Daujoto progimnazijai, pervesdami 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią galima skirti paramai pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.

2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti mokyklai, yra labai svarbi, turtinant ugdymo procesą šiuolaikinėmis, reikšmingomis mokymo priemonėmis, atnaujinant mokymo aplinkas, vis labiau jas pritaikant mokinių poreikių tenkinimui, puoselėjant tradicijas, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą (skirti 2 proc./1 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512) (formos 4 versija) gyventojai gali pateikti tik individualiai.

Paramos gavėjų, darbdavių ar kitų asmenų pateikti - atsiųsti ar atnešti - popieriniai Prašymai  FR0512 (formos 4 versija) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nebus nagrinėjami ir pagal juos nebus pervedama parama.

VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

 Norėdami Kretingos  Marijono Daujoto progimnazijai skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais: 

  • ·Pirmasis būdas: elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).
  • ·Antrasis būdas: galite nuvykti į mokesčių inspekciją (VMI) ir ten užpildyti specialų formos FR0512 (4 versija) prašymą arba šį prašymą nusiųsti paštu į mokesčių inspekciją (VMI).

 

 Rekvizitai 2 proc. paramai: 

  • 1, 2, 3, 4 eilutės – Jūsų asmens duomenys
  • 5 eilutė – mokestinis laikotarpis
  • E1 (gavėjo tipas) – 2
  • E2 gavėjo identifikacijos Nr. (kodas) – 303382953
  • E3 mokesčio dalies paskirtis – M. Daujoto progimnazija
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentas) – 1 arba 2 (jeigu pravedate 1 proc. būtinai nurodykite kitą paramos gavėją, kuriam pravedate likusią dalį. Kitu atveju forma bus negaliojanti)
  • E5 mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pasirinkti metus
  • Asmuo pateikęs prašymą – parašas, vardas, pavardė

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

Rėmimo fondo lėšų panaudojimas

Mokyklos paramos lėšų panaudojimas

 Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

 

 

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________