Spausdinti

Pagalbos kontaktai

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias mokinio galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su mokinio gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija:

Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė – komisijos pirmininkė 
Eglė Genčiuvienė, vyr. logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja
Aistė Gabrytė specialioji pedagogė, logopedė – komisijos sekretorė

Komisijos nariai:

Vilija Lupeikienė, socialinė pedagogė
Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Jasevičienė, psichologė
Julija Irena Šližienė, klasės vadovė 
Valentina Bružienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas