Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Pagalbos kontaktai

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias mokinio galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su mokinio gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija:

Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė – komisijos pirmininkė 
Eglė Genčiuvienė, vyr. logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja
Aistė Gabrytė specialioji pedagogė, logopedė – komisijos sekretorė

Komisijos nariai:

Vilija Lupeikienė, socialinė pedagogė
Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Jasevičienė, psichologė
Julija Irena Šližienė, klasės vadovė 
Valentina Bružienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________