Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Direktorės Raimundos Viskontienės

 DARBOTVARKĖ

 

Data

Veikla

Vieta

2019-09-02

9.00 val.

10.30 val

Šventos Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

Mokslo metų pradžios šventė Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje

Vilniaus g. 2, Kretinga

Marijono Daujoto progimnazija

2019-09-03

9.00 val.

15.00 val.

Pasitarimas dėl mokinių užimtumo centro veiklos progimnazijoje

Pasitarimas dėl mokinių pavėžėjimo

Marijono Daujoto progimnazija

Švietimo skyrius, Vilniaus g. 8, Kretinga

2019-09-05

14.45 val.

Metodinės tarybos susirinkimas

Marijono Daujoto progimnazija

2019-09-09

8.10 val.

Administracijos pasitarimas

Marijono Daujoto progimnazija

2019-09-10

9.00 val.

Civilinės saugos mokymai

Trilapio g.12,

Klaipėda

2019-09-16

8.10 val.

14.30 val.

Administracijos pasitarimas

VGK posėdis

Marijono Daujoto progimnazija

2019-09-23

8.10 val.

Administracijos pasitarimas

Marijono Daujoto progimnazija

2019-09-26

14.30 val.

Mokytojų susirinkimas

Marijono Daujoto progimnazija

2019-09-30

8.10 val.

Administracijos pasitarimas

Marijono Daujoto progimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Direktorė

Raimunda Viskontienė

Mokyklos bendruomenės narių: mokinių, mokytojų, tėvų, ūkinio personalo ir kitų interesantų poreikių tenkinimas, iškilusių problemų sprendimas. Ugdymo proceso, ūkinės veiklos priežiūros vykdymas ir mokyklai skirtų asignavimų administravimas. Atstovavimas mokyklai rajono savivaldybės administracijoje, Švietimo skyriuje ir kitose rajono, respublikos valdžios ir valdymo institucijose. Darbas savivaldos institucijų posėdžiuose, įvairiose komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose. Dokumentacijos tvarkymas ir darbas virtualioje aplinkoje.
 
 
 
 
 
 
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________