Spausdinti
Eil. Nr.
  Projekto/ programos pavadinimas
Projekto  trukmė
 
Tarptautiniai, šalies, rajono projektai/programos:
1. 2016-2020
m.
2.  Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa
2015-2020 m.
 3. „eTwinning“ 2012-2020 m.
4. Respublikinis projektas ,,Olimpinė karta"

2001-2019 m.

5. 2017-2018
m. m.
Nr.6   Nacionalinės švietimo agentūros vykdomas projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ – 2019-2020 m. m.


 
Nr.7 Tarptautinės bibliotekų asociacijos projektas „Apsikeiskime skirtukais“ – 2019-2020 m. m.  
6. Tarptautinis projektas ,,Mažiau šiukšlių"

2015-2017 m.

7.
Respublikinis projektas
2016-2020 m.
8.  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektas 2015-2020 m.
9.  Jaunųjų policininkų mokyklėlė

2015-2016 m.

10.  Rajoninis projektas „Kretingos rajono istorinis kultūrinis paveldas“ 2016-2017 m.
11.  Asociacijos „Novi Homines“ projektas „Jaunimo sveikata ir gyvenimo džiaugsmas “ 2015-2016 m.
12.

 Respublikinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2015-2016
m. m.
13.  Respublikinis   projektas „Kuriu ir dalinuosi“ 2016 m.
14. Socializacijos programa „Atrask save“

Nuo 2012 m.

Tęstinis

15.

2012-2013 m.
16.

2012-2014 m.
17.
2012-2015 m.
18. Nacionalinis projektas ,,Auginkime vieni kitus" 2014 m.
19,
2012-2013 m.
20.
Kretingos muziejaus vykdomas projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis“
2012-2013 m.
21.
2012-2014 m.
22.
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“
2012-2013 m.
23.
2009-2012 m.
24.
2009-2012 m.
25.
2009-2012 m.
26.
2011–2012 m.
27.
2011 m.
28.
2011 m.
 
Mokyklos projektai (tęstiniai):
 
1.
Nuo 2010 m. Tęstinis

 
2.
Nuo 2003 m.
Tęstinis
 
3. Ekologinis projektas „Einame Marijono Daujoto takais“
Nuo 2004 m.  Tęstinis
4. ,,Ekonomikos ir verslumo ugdymas mokykloje: žingsnis į ateitį“
Nuo 2008 m.  Tęstinis
5.
Nuo 2004 m. Tęstinis
 
6.
„Savęs pažinimas, sveikata ir gyvenimo džiaugsmas”
2016 m.
7.
Nuo 2005 m.  Tęstinis
 
8.
Nuo 2001 m.
Tęstinis
 
9.
Nuo 2011 m. Tęstinis