Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Vasario 27 d. Kretingos meno mokykloje vyko Kretingos rajono 5-7 klasių mokinių dailės olimpiada, kurios tema - Lietuvos Raudonoji knyga. Dvylika mokinių atstovavo savo ugdymo įstaigoms. Jaunieji kūrėjai pristatė savo darbus ir pasidalino įžvalgomis apie Lietuvoje saugomas ir nykstančias augmenijos ir gyvūnijos rūšis. Marijono Daujoto progimnazijai atstovavo Gabija Miliūtė (6c klasė), Goda Vizgaudaitė (6c klasė), kuri laimėjo nominaciją už temos interpretaciją ir Emilija Rimutytė (7d klasė), kurios darbas pelnė III-iąją vietą. Olimpiadai mergaites paruošė dailės mokytoja Onutė Viskontienė.
Labai didžiuojamės tokiais pasiekimais ir linkime kūrybinio įkvėpimo.

 

Sveikiname 8b klasės mokines Justę Strainytę ir Mildą Jucytę, dalyvavusias Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoniniame etape (mokytoja Marija Šaltmerienė). Justė Strainytė tapo rajoninio etapo nugalėtoja (I-oji vieta) ir dalyvaus Lietuvos mokinių technologijų olimpiados respublikiniame etape. Milda Jucytė apdovanota nominacija „Tautiškiausias darbas“.

 

Kretingos miesto Raudonasis Kryžius septintų klasių mokiniams organizavo konkursą jų emblemai sukurti. Vasario 13 d. organizacijos atstovai lankėsi mūsų mokykloje ir apdovanojo konkurso nugalėtojus. Labai džiugu, kad prizines vietas laimėjo Marijono Daujoto progimnazijos septintokai: I-ąją vietą užėmė Ąžuolas Joniuškis, II-ąją - Luknė Norvilaitė, III-ąją - Deimantė Jadenkutė. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Linkime sėkmės kituose konkursuose!

 

 

Vasario 26 d. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje 6-7 klasių mokiniams vyko lektoriaus Donato Grigaliaus paskaitos apie žalingus įpročius. Tikslas – ne įbauginti, bet paprastais gyvenimiškais pavyzdžiais parodyti alkoholio, rūkymo ir narkotikų vartojimo žalą, supažindinti su žalingų įpročių atsisakymo galimybėmis, kaip įveikti „draugų“ įtaką ir kaip tinkamai pasirinkti gyvenimo būdą.


Visuomenės sveikatos specialistė       
Valentina Bružienė

Vasario 18 dieną Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje vyko rajoninis „Raštingiausio pradinuko“ konkursas. Susirinkusius salėje mokinius bei juos konkursui ruošusius mokytojus pradžiugino trumpa meninė programa, žaismingas renginio vedėjų, 2 c klasės mokinių, Lukos Petrauskytės ir Arijaus Slušnio dialogas bei visus padrąsinantis mūsų mokyklos direktorės Raimundos Viskontienės ir pavaduotojos ugdymui Aurelijos Jedenkienės sveikinimo žodis. Renginio vedėjai pristatė garbingą vertinimo komisiją: komisijos pirmininkas Romualdas Jonauskas (Salantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas metodininkas), nariai - Aurelija Laureckienė (Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Irena Raišuotienė (Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Irma Ilkevičienė (Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė). Konkurse šiais metais dalyvavo “ dalyvavo 51 mokinys: 16 antrokų, 18 trečiokų ir 17 ketvirtokų.

Salantų meno mokykla jau tryliktąjį kartą organizavo Respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Pravėriau vario vartelius“. Konkurse dalyvavo 398 jaunieji kūrėjai iš 74 ugdymo įstaigų. Dalyvių darbai buvo vertinami trijose amžiaus grupėse: 7-10, 11-15 ir 16-18 metų. Vertinimo komisija, vertindama kūrybinius darbus, atrinko apie šimtą geriausių darbų, skyrė pirmą, antrą ir trečią vietas kiekvienoje amžiaus grupėje ir atskiras nominacijas pagal konkurso temas. Labai džiaugiamės, kad nominaciją už temos interpretaciją gavo mūsų mokyklos 5a klasės mokinė Eleonora Šidlauskaitė. 7b klasės mokinės Deimantės Knystautaitės darbas buvo atrinktas į parodą.

Nuo kovo 2 dienos konkurso laimėtojų darbai bus eksponuojami Kretingos rajono švietimo centre (J. Pabrėžos g. 8, Kretinga). Kviečiame pasigrožėti jaunųjų kūrėjų darbais. O jaunosioms kūrėjoms linkime sėkmės ir kituose konkursuose.

 

 

Penktadienį, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, šeštų klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Lietuva, didvyrių žeme“. Šeštokai susidūrė su Lietuvos, Kretingos praeities faktais, pasitikrino žinias, stebėjosi nežinomais dalykais. Mokytojas A. Šiaudvytis į viktoriną įtraukė įvairių įdomių faktų apie Kretingos miesto ir jo žmonių istoriją. Renginį praturtino muzikos mokytojo V. Volskio mažosios dainininkės ir vyresniųjų klasių merginų ansamblis su daina „Laisvė“.

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas



__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________