Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

  Š. m. spalio 29 dieną mūsų mokyklos pedagogams organizuota metodinė diena „Socialinio emocinio ugdymo progimnazijoje praktiniai aspektai“. Pranešimą „SEU ugdymas progimnazijoje“ pristatė mokyklos socialinės pedagogės Vilija Lupeikienė ir Rita Stančienė, patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo bei smurto prevencijos programą „Antras žingsnis“, dalinosi pradinio ugdymo mokytojos Aiva Raciuvienė bei Aldona Vaičiuvienė, geografijos mokytoja metodininkė Julija Šližienė perskaitė pranešimą „Socialinio ir emocinio ugdymo programos LIONS QUEST Paauglystės kryžkelės įgyvendinimas“.

  Spalio 18 d. 4a (mokytoja R.Zulumskytė-Trumpenskienė) bei 4b (mokytojas P.Mikaločius) klasių ketvirtokai surengė įdomią pažintinę išvyką į Klaipėdos laikrodžių muziejų. Vaikai turėjo galimybę pamatyti, detaliau apžiūrėti muziejuje eksponuojamus įvairius senovinius laikrodžius, kitus daiktus bei prietaisus, susijusius su laiko matais ir matavimu, papildyti turimas žinias apie laiko sampratą.

- 

   Spalio 24 dieną Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijoje vyko rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-tų klasių mokinių Dailiojo rašto konkursas „Žodžiai nuskrenda - raštas palieka“. Jame dalyvavo trys mūsų mokyklos penktokės. 5c klasės mokinei Vaivai Trumpenskaitei skirta II vieta ( mokyt. J. Račinskienė), 5b klasės mokinė Tautvydė Kudarauskaitė laimėjo III vietą (mokyt. A. Ketlerienė). Sėkmingai konkurse pasirodė ir 5a klasės mokinė Elzė Preikšaitytė. Sveikiname konkurso dalyves!

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (kodas 303382953) skelbia atranką laisvai pareigybei užimti:

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje:
Mokytojo padėjėjo 1 pareigybė, terminuota darbo sutartis – vidutinis atlyginimas 557,83 eurų (priskaityta). Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Darbo patirtis.

 

  Ruduo – tai tas laikas, kai gamta trumpam tampa gyva ir spalvinga meno galerija, kurioje spalvos ir atspalviai, tarsi paliestos profesionalaus dailininko teptuko, susilieja į vieną bendrą dermę. Tas lapų čežėjimas po kojomis, tas kasdien nuo šakų krintantis „varis“ ir „auksas“ priverčia žmones stabtelti, susimąstyti, pasidžiaugti ir tiesiog nusišypsoti bei padėkoti, jog turime galimybę gyventi tokioje ypatingai gražioje ir darnioje gamtos apsuptyje.

  Spalio 26 dieną mokyklos komanda, kurią sudarė 6a mokiniai Arminas Lingys, Jokūbas Rusteika, Augustė Kniukštaitė, Sandra Vaičiūtė, Mindaugas Kazlauskas, dalyvavo rajoniniame 6-7 klasių mokinių konkurse – viktorinoje „Simonas Daukantas ir mes“. Konkurso metu mokiniai atsakinėjo į klausimus, atliko įvairias praktines užduotis. Teko gerokai pasukti galvas, parodyti savo sumanumą ir vikrumą. Mūsų mokyklos 6-okams skirta III vieta. Komandai pasiruošti padėjo mokytoja A. Bruzdeilinienė.

Jaunųjų žurnalistų informacija

   Šiais metais minime 100-ąsias vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo - Algirdo Mykolo Dobrovolskio - gimimo metines.
    Įvertinus šio dvasininko indėlį į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, jo pastangas gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, 2018-ieji metai paskelbti TĖVO STANISLOVO metais.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________