Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

   Mūsų mokyklos 1e klasės mokiniai dalyvavo bibliotekos vedėjos Mildos Serapinienės ir mokytojos Redos Petrulienės organizuotoje ugdomojoje veikloje, skirtoje Stebuklinių pasakų dienai paminėti. Ugdomosios veiklos metu bibliotekos vedėja supažindino mokinius su stebuklinių pasakų pasauliu, kalbos grožiu ir vaizdingumu. Mokiniai noriai skaitė parinktas ištraukas, ieškojo jose stebuklinėms pasakoms būdingų veikėjų, rinko įdomius ir vaizdingus žodžius.
   Ši ugdomoji veikla mokiniams labai patiko. Aktyviai įsitraukė į diskusiją.

   Sveikiname mokyklinės 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados laimėtojus: Žygimantą Rusteiką (2c klasė, 1 vieta), Kristupą Liorančą (2b klasė, 2 vieta), Kamilę Einikytę (2d klasė, 3 vieta), Kristijoną Brundzą (3b, 1 vieta), Luknę  Lengvinaitę (3c klasė, 2 vieta), Tijų Valantą (3a klasė, 3 vieta), Aleksandrą Slušnį (4d klasė, 1 vieta), Amandą Indrišiūnaitę (4b klasė, 2 vieta), Arūnę Kazlauskaitę (4a klasė, 3 vieta).

1

   Pasirodžius šiltai saulutei, vasario 25 dieną, būrelio „Gamtos draugai“ mažieji mokinukai ir jų mokytoja Reda Petrulienė išėjo ieškoti pavasario. Mokinukai gavo užduotį. Jiems reikėjo parke surasti ir užrašyti nors keturis pavasario požymius. Vaikai pastebėjo, kad šviečia šilta saulutė, nebėra sniego, medžių ir krūmų pumpurėliai išdidėję ir net matosi viduje esantys žali lapeliai. Tulpės, žydrės, snieguolės ir krokai kelia mažas galveles, o saulėje esanti žolė žalesnė. Pirmokai taip pat tyrinėjo pabirusias parke medžių (klevo, ąžuolo, kaštono) sėklas. Ir pastebėjo, kad klevo sėklos leidžia daigelius. O didžiausią džiaugsmą kėlė surasti pabudę vabaliukai: blakės ir boružės. Vaikams veikla labai patiko ir jie pažadėjo visą pavasarį toliau stebėti gamtą ir fiksuoti pokyčius.


Pradinių klasių vyr. mokytoja Reda Petrulienė

   Vasario 26 dieną mūsų mokykloje svečiavosi Šilutės rajono savivaldybės komanda. Stažuotės metu švietimo įstaigų vadovams iš Šilutės rajono  pranešimus „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ugdymo sėkmei“ skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Raimunda Viskontienė, direktoriaus pavaduotojos Loreta Alonderienė, Jūratė Račinskienė, pranešimus „Mokinių praktinis patyriminis ugdymas pamokoje“ skaitė progimnazijos mokytojų komanda: Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Asta Šličienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Julija Šližienė, geografijos mokytoja metodininkė, Rasa Švilpienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė. Tikimės, kad  tarpinstitucinis bendradarbiavimas tęsis ir mokyklų komandos ir ateityje dalinsis gerąja patirtimi.

   Vasario 19 dieną Marijono Daujoto progimnazijoje vyko kasmetinis rajoninis „Raštingiausio pradinuko“ konkursas. Susirinkusius salėje mokinius bei juos konkursui ruošusius mokytojus pradžiugino trumpa meninė programa, žaismingas renginio vedėjų dialogas bei visus padrąsino organizatorių sveikinimo žodžiai. Renginio organizacinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Nijolė Meškauskienė, pristatė ir garbingą komisiją: komisijos pirmininkas Romualdas Jonauskas (Salantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas metodininkas); nariai - Aurelija Laureckienė (Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Irena Raišuotienė (Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Jolanta Salienė (Vydmantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė). Konkurse šiais metais dalyvavo apie 50 Kretingos miesto bei rajono ugdymo įstaigų 2-4 klasių mokinių. Konkursinius diktantus rengė Šilutės rajono Žibų pradinės mokyklos pedagogų komanda.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________