Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

  Dar savaitė, kita, ir nuskambės  paskutinis šių mokslo metų skambutis... Nevalingai norisi atsigręžti atgal, susumuoti rezultatus,  įvertinti nuveiktus darbus.  Džiaugiamės,  kad didžioji dalis mūsų  mokyklos mokinių ne tik sėkmingai dalyvauja ugdymo procese, bet noriai  lanko neformaliojo švietimo būrelius. Geriausias neformaliojo švietimo būrelių  atsiskaitymas, jų veiklos rezultatų parodymas, nuveiktų darbų apžvalga – jau tradicija tapęs baigiamasis koncertas, į kurį kasmet kviečiami mokinių tėveliai, visa mokyklos bendruomenė.


  Šiemet mokiniai visus pakvietė į koncertą „Vaikystės žiedai Lietuvai“. Koncerto metu pasirodė visi mokyklos meniniai kolektyvai - šokėjai, skaitovai, dainininkai. Koncerto metu daina keitė dainą, šokis sekė šokį, skambėjo įtaigus ir meniškas žodis. Nuotaika buvo pakili, šventinė. Be gausaus būrio tėvelių, mokyklos darbuotojų, mokinių šventinį koncertą žiūrėjo viešnios - Kretingos rajono Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė bei Švietimo skyriaus vyr.  specialistė Jolanta Jurgutienė.
Pirmojo aukšto koridoriuje veikė paroda, kur savo kūrybinius darbelius eksponavo dailės, technologijų, keramikos ir kiti neformaliojo švietimo būreliai. Smagu, kada galime vieni iš kitų pasimokyti, pradžiuginti  tėvelius, didžiuotis nuveiktais darbais.

Jaunųjų žurnalistų būrelio informacija

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 

-

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________