Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas, praėjusiais mokslo metais (nuo sausio mėn.) progimnazijos 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Super klasė“. Konkurso tikslas – skatinti mokinių asmeninę iniciatyvą, saviraišką ir gebėjimą kūrybiškai spręsti formalioje ir neformalioje aplinkoje iškylančias problemas, ugdyti pozityvias vertybines nuostatas: tvarkingumą, kruopštumą, savidrausmę, draugiškumą ir toleranciją. Konkurso „Super klasė“ dalyviai rungėsi tarpusavyje individualiai ir klasėmis siekdami kuo geresnių mokymosi rezultatų, dalyvaudami įvairiuose konkursuose ir olimpiadose, spręsdami iškilusias drausmės, savitvarkos problemas, aktyviai įsijungdami į progimnazijos gyvenimą.

 

2020–2021 m. m. konkurso „Super klasė“ 1–4 klasių nominacijos ir jų laimėtojai:
2a klasė – „Punktualiausia klasė“ (klasės vadovė Laima Šikšniutė),
2b klasė – „Pažangiausia klasė“ (klasės vadovė Aldona Vaičiuvienė),
2c klasė – „Atsakingiausia klasė“ (klasės vadovė Janina Šipavičienė),
2d klasė – „Kūrybiškiausia klasė“ (klasės vadovė Monika Gurauskienė),
3a klasė – „Tolerantiškiausia klasė“ (klasės vadovė Rasa Zulumskytė Trumpenskienė),
3b klasė – „Išradingiausia klasė“ (klasės vadovas Paulius Mikaločius),
3c klasė – „Mandagiausia klasė“ (klasės vadovė Janina Kniukštienė),
3d klasė – „Drausmingiausia klasė“ (klasės vadovė Laimutė Žilinskienė),
3e klasė – „Atsakingiausia klasė“ (klasės vadovė Jurgita Kripienė),
4a klasė – „Sportiškiausia klasė“ (klasės vadovė Vida Songailienė),
4b klasė – „Geranoriškiausia klasė“ (klasės vadovė Janina Baltmiškienė),
4c klasė – „Pažangiausia klasė“ (klasės vadovė Nijolė Meškauskienė),
4d klasė – „Paslaugiausia klasė“ (klasės vadovė Violeta Butnorienė),
4e klasė – „Aktyviausia klasė“ (klasės vadovė Reda Petrulienė).

2020–2021 m. m. konkurso „Super klasė“ 5–8 klasių nominacijos ir jų laimėtojai:
6a klasė – „Pažangiausia klasė“ (klasės vadovė Milda Trušauskaitė),
6b klasė – „Pareigingiausia klasė“ (klasės vadovė Jūratė Lukauskienė),
6c klasė – „Kūrybiškiausia klasė“ (klasės vadovė Irma Stanislauskienė),
6d klasė – „Draugiškiausia klasė“ (klasės vadovė Virginija Narmontienė),
7a klasė – „Punktualiausia klasė“ (klasės vadovė Esmiralda Butrimaitė),
7b klasė – „Atsakingiausia klasė (klasės vadovas Vilmantas Volskis),
7c klasė – „Geranoriškiausia klasė“ (klasės vadovė Aurelija Piluckienė),
8a klasė – „Sportiškiausia klasė“ (klasės vadovė Raimonda Marijošienė),
8b klasė – „Paslaugiausia klasė“ (klasės vadovė Rasa Bartasevičė),
8c klasė – „Aktyviausia klasė“ (klasės vadovė Aldona Petrulienė).

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:
IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________