Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Užaugot jau, berniukai ir mergaitės,
Ir nebesutelpa kuprinėje gyvenimo planai.
Seniai jau nuskalavo žalios laiko bangos
Naivias išdaigas ir laivus iš popieriaus
Nuplukdė jau seniai.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai atsisveikino su pradinių klasių mokytojomis ir su šypsenomis pasitiko vasarą. Šiais mokslo metais pradinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 136 ketvirtą klasę baigusiems mokiniams.
Išleistuvių metu ketvirtokus ir jų mokytojas sveikino trečiokai, tėveliai, progimnazijos direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui – vaikams linkėjo drąsiai skleisti sparnus ir skristi į mokslo aukštumas. Ketvirtokai progimnazijos kieme pasodino pušeles ir po paskutinės pamokos išskubėjo pasitikti vasaros.

 

 

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 

SRF logo

Projektas „Aktyvi mokykla“

Veiklos planas

Projekto veiklų viešinimas 

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________