Spausdinti

Savęs pažinimas yra būtinas kiekvienam, norint pasiekti harmonijos su savimi ir supančia aplinka. Tik pažinęs save žmogus gali suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o šis suvokimas nukreips eiti tinkamu gyvenimo keliu.

Įgyvendinant projektą „Kokybės Krepšelis“ 2021 m. gegužės ir birželio mėnesiais Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokytojai dalyvavo 16 val. emocinio intelekto ugdymo mokymų programoje „Emocinio intelekto ugdymas bei mokytojo profesinis meistriškumas“.

Mokymų metu, atlikdami įvairias projekcinės metodikos užduotis, mokytojai tobulino socialines emocines kompetencijas, mokėsi pažinti save ir supančią aplinką. Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijose, užduočių pristatymuose ir jų interpretacijose. Tikimės, kad mokymuose dalyvavę mokytojai sėkmingai pritaikys įgytas žinias organizuodami klasės valandėles, tėvų susirinkimus, profesinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime.

 

Bland1.png Bland2.png Bland3.png

Bland4.png