Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Savęs pažinimas yra būtinas kiekvienam, norint pasiekti harmonijos su savimi ir supančia aplinka. Tik pažinęs save žmogus gali suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o šis suvokimas nukreips eiti tinkamu gyvenimo keliu.

Įgyvendinant projektą „Kokybės Krepšelis“ 2021 m. gegužės ir birželio mėnesiais Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokytojai dalyvavo 16 val. emocinio intelekto ugdymo mokymų programoje „Emocinio intelekto ugdymas bei mokytojo profesinis meistriškumas“.

Mokymų metu, atlikdami įvairias projekcinės metodikos užduotis, mokytojai tobulino socialines emocines kompetencijas, mokėsi pažinti save ir supančią aplinką. Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijose, užduočių pristatymuose ir jų interpretacijose. Tikimės, kad mokymuose dalyvavę mokytojai sėkmingai pritaikys įgytas žinias organizuodami klasės valandėles, tėvų susirinkimus, profesinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime.

 

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 

SRF logo

Projektas „Aktyvi mokykla“

Veiklos planas

Projekto veiklų viešinimas 

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________