Spausdinti

Vadovaujantis 2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 385 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 13.4 punktu ir atsižvelgiant į Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 2021 m. gegužės 27 d. mokytojų susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimą, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje nuo 2021 m. birželio 1 d. 5–8 klasių mokiniams ugdymas vykdomas mišriu būdu (profilaktinis tyrimas neatliekamas), užtikrinant operacijų vadovo numatytų sąlygų laikymosi .

Ugdymo organizavimo grafikas:

Klasės

Kontaktiniu būdu

Nuotoliniu būdu

5–6

2021 m. birželio 3–4 d.

2021 m. birželio 1–2 d.

2021 m. birželio 7–9 d.

2021 m. birželio 10–11 d.

2021 m. birželio 17–18 d.

2021 m. birželio 14–16, 21 d.

7–8

2021 m. birželio 1–2 d.

2021 m. birželio 3–4 d.

2021 m. birželio 10–11 d.

2021 m. birželio 7–9 d.

2021 m. birželio 14–15, 21 d.

2021 m. birželio 16–18 d.

 

5–8 klasių pamokų tvarkaraštis (kontaktinio ir nuotolinio)

Mokinių judėjimo krypčių žemėlapis

Mokymosi vieta

Mokinių maitinimo organizavimas