Spausdinti

2020 07 17a

NEPRIKLAUSOMAI NUO GAUNAMŲ PAJAMŲ:

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams, taip pat ir dėl nemokamų pietų nevertinant šeimos gaunamų pajamų, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvena, Kretingos miesto gyventojai – į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Kad mokinys gautų nemokamus pietus nevertinant pajamų prašymą–paraišką galima pateikti nuo 2020 m. liepos 1 dienos.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*:

  1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams

SP-11(A) (nevertinant pajamų) ATSISIŲSTI čia

 

  1. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
  2. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
  3. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  4. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
  5. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
  6. kiti.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Kur kreiptis Kretingos miesto gyventojams?

Į Socialinės paramos skyrių, J.K.Chodkevičiaus g. 10, 302 kab., tel. (8 445) 51301, 43859

Priėmimo laikas:

Pirmadieniais –    nuo 13.00 iki 16.30 val.,

Antradieniais  –    nuo 8.15 iki 12.45 val.,

Trečiadieniais  –   nuo 12.00 iki 16.30 val.,

Ketvirtadieniais – nuo 8.15 iki 12.30 val.

Kaimuose gyvenantiems – kreiptis į savo seniūnijas.