Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Vasario 18 dieną Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje vyko rajoninis „Raštingiausio pradinuko“ konkursas. Susirinkusius salėje mokinius bei juos konkursui ruošusius mokytojus pradžiugino trumpa meninė programa, žaismingas renginio vedėjų, 2 c klasės mokinių, Lukos Petrauskytės ir Arijaus Slušnio dialogas bei visus padrąsinantis mūsų mokyklos direktorės Raimundos Viskontienės ir pavaduotojos ugdymui Aurelijos Jedenkienės sveikinimo žodis. Renginio vedėjai pristatė garbingą vertinimo komisiją: komisijos pirmininkas Romualdas Jonauskas (Salantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas metodininkas), nariai - Aurelija Laureckienė (Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Irena Raišuotienė (Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Irma Ilkevičienė (Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė). Konkurse šiais metais dalyvavo “ dalyvavo 51 mokinys: 16 antrokų, 18 trečiokų ir 17 ketvirtokų.


Labai džiugu, kad nemažai konkurso „Raštingiausias pradinukas“ prizinių vietų laimėjo ir mūsų mokyklos mokiniai: tarp antrokų puikiai pasirodė ir antrą vietą laimėjo Justinas Rancius (mokyt. Reda Petrulienė). Trečia vieta atiteko Rėjui Benediktui Goriunovui (mokyt. Nijolė Meškauskienė). Iš trečiokų - antra vieta apdovanotos Goda Petrašiūnaitė (mokyt. Vida Songailienė) ir Jonė Abželtytė (mokyt. Irena Navasaitienė). Ketvirtokus taip pat lydėjo sėkmė: antras vietas užėmė Kornelija Ručinskaitė (mokyt. Janina Šipavičienė) ir Ugnė Jurevičiūtė (mokyt. Monika Gurauskienė). Trečia vieta apdovanota Aistė Brazaitė (mokyt. Asta Šličienė).
Sveikiname visus dalyvius ir prizininkus!

Informaciją parengė pradinio ugdymo mokytoja
Nijolė Meškauskienė

 

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________