Spausdinti

Pastaruoju metu mokinių tiriamoji veikla yra viena iš pagrindinių veiklos krypčių įgyvendinant pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą. Kretingos Marijono Daujoto progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto įgyvendinimo metu progimnazija savo ir projekto lėšomis įsigijo priemones tiriamajam darbui organizuoti, kurių komplektas įgavo „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą. Progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai aktyviai naudoja įsigytas priemones, taiko parengtą metodiką ir veiklų aprašus, nuolat mokosi patys bei dalinasi patirtimi su kolegomis.

IMG_20200213_133445.jpg IMG_20200213_133552.jpg IMG_20200213_133822.jpg

IMG_20200213_150937.jpg IMG_20200213_150947.jpg IMG_20200213_151110.jpg

IMG_20200213_151118.jpg IMG_20200213_151212.jpg


Šių metų vasario 13 d. progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos Nijolė Meškauskienė (ekspertė) ir Violeta Petrauskienė (metodininkė) pakvietė rajono pradinio ugdymo mokytojus į praktikumą „Gamtamokslinio pradinukų ugdymo iššūkiai ir galimybės“ (projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemonių panaudojimas). Renginio metu mokytojos pristatė priemones skirtas gamtamoksliniam tyrinėjimui ir eksperimentavimui, jų pritaikymo galimybes pasaulio pažinimo pamokose ir neformaliojo švietimo užsiėmimuose.
Praktikumo dalyviai atliko įvairius pasaulio pažinimo srities „žmogus ir negyvoji gamta“ tiriamuosius darbus. Kitas praktikumas numatytas pavasarį, kurio metu mokytojos dalinsis patirtimi, o dalyviai turės galimybę praktiškai atlikti pasaulio pažinimo srities „žmogus ir gyvoji gamta“ bandymus.