Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Pastaruoju metu mokinių tiriamoji veikla yra viena iš pagrindinių veiklos krypčių įgyvendinant pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą. Kretingos Marijono Daujoto progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto įgyvendinimo metu progimnazija savo ir projekto lėšomis įsigijo priemones tiriamajam darbui organizuoti, kurių komplektas įgavo „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą. Progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai aktyviai naudoja įsigytas priemones, taiko parengtą metodiką ir veiklų aprašus, nuolat mokosi patys bei dalinasi patirtimi su kolegomis.


Šių metų vasario 13 d. progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos Nijolė Meškauskienė (ekspertė) ir Violeta Petrauskienė (metodininkė) pakvietė rajono pradinio ugdymo mokytojus į praktikumą „Gamtamokslinio pradinukų ugdymo iššūkiai ir galimybės“ (projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemonių panaudojimas). Renginio metu mokytojos pristatė priemones skirtas gamtamoksliniam tyrinėjimui ir eksperimentavimui, jų pritaikymo galimybes pasaulio pažinimo pamokose ir neformaliojo švietimo užsiėmimuose.
Praktikumo dalyviai atliko įvairius pasaulio pažinimo srities „žmogus ir negyvoji gamta“ tiriamuosius darbus. Kitas praktikumas numatytas pavasarį, kurio metu mokytojos dalinsis patirtimi, o dalyviai turės galimybę praktiškai atlikti pasaulio pažinimo srities „žmogus ir gyvoji gamta“ bandymus.

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt