Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Dar sekmadienį ne vienas mūsų mokyklos mokinys, dalyvaujantis jaunųjų šaulių veikloje, dalyvavo mieste surengtoje eisenoje „Dvasinės pergalės keliu!“ Jie drauge su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 306 pėstininkų kuopos kariai savanoriais, tremtiniais – su visais susirinkusiais ėjo į bažnyčią, kur brolis pranciškonas Bernardas Saulius Belickas OFM eisenos dalyviams skaitė trumpą skaitinį, palaimino visus susirinkusius. Eisena darniai atėjo prie laužo Kretingos Rotušės aikštėje, kur karių savanorių salvėmis buvo pagerbtos Sausio 13-osios aukos, Žemaitija ir Lietuva. Lietingo ir niūraus vakarą skaidrino dainos ir prisiminimai apie to laikmečio įvykius.

 

 

O šiandien iš ryto laisvės dvasią skleidė įžengusiems į mokyklą dalijamos neužmirštuolės. Šventiškai atrodė ir mokyklos fojė, ir langai. Juos puošė žibintai, skleidžiantys trispalvės liepsnas, o skambučiui pakvietus į pirmą pamoką, visuose mokyklos languose sužibo žvakutės. Tyloje klausėmės pasakojimų apie nutolstančios nakties įvykius. Baisu pagalvoti, kaip būtų pasisukęs Lietuvos likimas, jei žmonės dainomis ir savo kūnais nebūtų stoję ginti laisvės. Su pasididžiavimu kai kurie pasakojo šeimoje primenamus liudijimus. „Mano mamytei buvo tik trys mėnesiai, močiutė sakė, kad buvo labai liūdnos dienos ir daug verkė, kad negali nieko padaryti“. „Mano mamytė buvo abiturientė, gyveno Kaune, tai su draugais išvažiavo nieko močiutei nesakiusi. Gerai, kad tada, kai grįžo paryčiais, namiškiai dar miegojo. Jei seneliai būtų žinoję, kas vyksta, būtų širdis iš baimės plyšusi. Paskui visa šeima ėjo į Mišias pasimelsti už žuvusius“. Tolsta istorijos įvykiai, todėl mes turime užrašyti visų žmonių, kurie prisimena tas dienas, buvo jų dalyviai, atsiminimus. Turime prisiminti. Visą dieną mūsų progimnazijoje buvo jaučiama Laisvės dvasia, o pertraukų metu į mus žvelgė tie, kurie už Laisvę paaugojo savo gyvybę. Mes jų nepamiršime.

Jaunųjų žurnalistų būrelio informacija
                     

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________