Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

   Rudeniškai niūrus penktadienio oras nesugadino nuotaikos Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokiniams – visi jie žinojo, kad jų laukia įvairiausia veikla, skirta tradicinei mokyklos šventei – vardo suteikimo šventei paminėti.Vieni pradinukai sprendė kryžiažodžius apie gamtą, piešė medžius, surengė piešinių apie gamtą parodą, kiti vyko į Klaipėdos Domšaičio galeriją, kad geriau susipažintų su pamario krašto meno kūrėjų darbais, žiūrėjo filmą „Išskrendantys paukščiai“, septintokai ir aštuntokai rimtai kibo į kūrybinę veiklą – kūrė rašinius apie gamtą, darniai dirbo kurdami kryžiažodžius ir rebusus apie gamtą. Penktokai pradžioje jautėsi kiek nusiminę – jiems vyko pamokos, numatytos tvarkaraštyje. Tik nė viena pamoka nevyko taip, kaip įprastą dieną – visose buvo kalbama apie mokyklos istoriją, apie Marijoną Daujotą ir jo veiklą, apie gamtos paslaptis, o po keturių pamokų penktokų laukė siurprizas – juos šeštokai pakvietė į progimnazijos aktų salę, kur buvo surengta smagi krikštynų šventė.

 

Penktokų krikštynos mokyklos vardo dieną – sena ir mokyklos bendruomenės mėgstama tradicija. Šeštokai krikštynų šventei labai ruošiasi, kad ji tik būtų kuo išradingesnė. Pasiruošimo šurmulio beveik niekas nejaučia, nes norima, kad penktokams viskas būtų staigmena. Vis tik ir penktokai nerimsta – jiems reikia pristatyti savo klasę, kad visiems būtų aišku: jie verti daujotukų vardo. Ir šiemet netrūko išmonės, šėlsmo, prasmingų užduočių ir skambaus juoko. Šeštokai ruošėsi be galo atsakingai. Visą šventę jie sumanė kaip Teleloto viktoriną, tad penktokams nesyk reikėjo labai rimtai pasukti galvą, kad geriau atliktų užduotį – juk buvusiems pradinukams norisi įrodyti, kad jie jau dideli, kad jau perėjo į pagrindinę mokymosi pakopą ir geba būti savarankiški. Išradingai prisistatė visi penktokai. Šventės organizatoriai kraipė galvą – kokia išradinga ir kūrybinga karta ateina. Žinoma, ne tik prisistatymas lėmė šaunumą. Svarbiausia buvo kaupti taškus ir atsakingai siekti Aukso puodo. Užduotys buvo pačios įvairiausios – reikėjo ir dainuoti, ir deklamuoti, ir greitai rasti reikalingą kūrybinę užduotį (išspręsti mįslę, nupiešti, pašokti ir t.t.), jas atlikti turėjo ne tik penktokai, bet ir jų klasių vadovai. Kiekviena užduotis buvo įvertintas ne taškais, o stebuklingais aukso pinigėliais. Visos trys penktokų komandos atkakliai varžėsi tarpusavy, bet nugalėjo draugiškumas – Aukso puodas atiteko visoms, o įgytų žinių ir patirčių vertė ne auksu matuojama. Svarbiausia, kad, atlikdami smagias užduotis, penktokai akivaizdžiai pademonstravo, kad nebėra už rankelių vedžiojami mažiukai. Krikštynos, simbolizuojančios buvusių pradinukų šventinimą į vyresniuosius – pagrindinės mokyklos mokinius – parodė visų išradingumą, gebėjimą susitelkti ir drauge smagiai siekti bendrų tikslų. Penktokai džiaugėsi, kad, atlikdami visas užduotis, daug sužinojo ne tik apie Marijoną Daujotą, bet ir apie gamtą. Po išradingų krikštynų šventės dalyviai neskubėjo skirstytis – dar laukė smagi diskoteka. Skirstydamiesi namo, penktokai jau planavo, ką ir kaip darys kitąmet, kai jie bus atsakingi už penktokų krikštynas. Gal keisis užduotys, šventės vietą ir daug jos elementų, bet šventėje vis tiek bus akcentuojama tai, kuo mūsų mokyklos bendruomenė didžiuojasi – mūsų mokykla vienintelė respublikoje pavadinta miškininko vardu, todėl esame įsipareigoję nuolat sekti Marijono Daujoto pavyzdžiu, todėl nuolat rūpinamės gamta, ekologija. Tos mintys akcentuotos ir penktokų priesaikoje, kuri visus penktokus įrašė į daujotukų eiles.

Jaunųjų žurnalistų būrelio narės Sofia Holland, Vakarė Gudavičiūtė, Modesta Kusaitė, Viltė Drungilaitė, Erika Petrulytė ir Živilė Bružaitė

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________