Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

   Džiugiai Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos bendruomenė sutiko žinią, kad 2019-ieji paskelbti Žemaitijos metais. Visus metus netrūko žemaitiškų viktorinų, žaidimų, įvairiausių konkursų, ekskursijų po Žemaitiją, buvo domimasi Žemaitijos istorija, jos žmonėmis. Metams baigiantis, nusprendėme visą spalio mėnesį skirti Žemaitijos metams. Išstudijavome, kokios yra žemaičių tautinio kostiumo dalys. Drauge su technologijų ir dailės mokytojais padarėme jų modelius, kad kiekvienas panorėjęs galėtų nusifotografuoti. Pertraukų metu visą mėnesį mokyklos fojė būriavosi norintieji įsiamžinti su žemaitišku kostiumu. Mokėmės nesidrovėti žemaitiškumo, todėl noriai aiškinomės, kuo turtinga ir unikali žemaičių tarmė – pertraukų metu klausydavome žemaitiškų tekstų, patys juos skaitėm. Pirmokai net ėmėsi žemaitiškų žodžių žodynėlio kūrimo. Mokiniams talkino ir tėveliai. Įdomu buvo klausytis, kaip klasės draugų mamos ar močiutės seka žemaitiškas pasakas. Sužinojome, kad jas užrašęs Simonas Daukantas pradinę mokyklą baigė Kretingoje. Visi draugiškai piešėme sveikinimus Žemaitijai. Su antrokais pabendravo tautodailininkas Algimantas Žymantas. Jis papasakojo, kad Kretinga garsėja medžio drožėjais ir jų darbais. Ne atsitiktinai miestą puošia daug medžio dirbinių. Jis paragino drąsiai imti į rankas kaltą ar peiliuką, bandyti prakalbinti medį. „Kiekvienas medžio drožėjas turi savo braižą, ir kitam, kad ir kaip besistengtų, taip pat išdrožti nepavyks“, – tvirtino Algimantas Žymantas. Pradinukams daug įspūdžių paliko Klaipėdos jaunimo teatro edukacinė programa „Ryto teatras“. Jie kaip susitarę tvirtino, kad tokių renginių norėtų dažniau.


Netradicinės pamokos vyko ir progimnazijos skaitykloje. Vaikai, dalyvaujantys projekte „Žemaitiu žemes luobe“ skaitė žemaitiškus anekdotus, linksmas pasakaites, atliko smagias užduotis: pasiskirstę komandomis, susigalvoję žemaitiškus pavadinimus, mokiniai spėliojo „nedielės dėinas“ (žemaitiškus savaitės dienų pavadinimus), „kap seniau žmuoniu vardus vadėna“ (žemaitiškus vardus keitė į lietuviškus), „žemaitėškas patarlės ėr priežuodius“ (žemaitiškas patarles ir priežodžius vertė į lietuvių kalbą). Netrūko šurmulio ir juoko.
Visą mėnesį mokykloje netilo žemaitiškos dainos, o salėje rinkosi visi, kurie mėgsta šokti – mokėsi žemaitiškų šokių ir žaidimų. Labai aktyviai Žemaitijos metus minėjo šeštokai. Jie surengė kūrybines dirbtuves „Pinu žemaitišką juostą“, noriai dalyvavo protmūšyje „Žemaitėjes luobe“. Buvo surengta prasminga akcija ,,Žemaitių žemė moni augėn“. Su mokiniais susitikti atvyko Darbėnų girininkijos girininkas Simonas Popovas. Jis ne tik papasakojo apie miškininko profesiją, ąžuolų sodinimą, auginimą ir priežiūrą. Miškininkas mokė tausoti gamtą ir pasidžiaugė, kad mūsų mokyklos mokiniai kūrybiškai naudoja gamtos dovanotas gėrybes – jį sužavėjo mokinių rankomis padarytas mokyklos herbas. Visi kalbėjo apie ąžuolų svarbą gimtajam kraštui, prisiminė Simono Daukanto mintis apie senąsias lietuvių girias, kurios žemaičiams tarnavo kaip krašto gynybos sąjungininkės. Siekdami, kad Žemaitijoje ir toliau oštų ąžuolai, mokiniai pasodino giles į vazonėlius. Pasodintas giles mokiniai prižiūrės namie iki pavasario, po to ąžuoliukai bus perduoti medelynui, kur bus persodinti ir auginami dar trejus metus ir tik po to keliaus į mišką. Tai prasminga akcija, kuri, mokinių nuomone, turėtų vykti kasmet. Ne vienas sakė, kad kiekvienas mūsų mokyklos mokinys turėtų kasmet užauginti tiek gilių, kiek yra šeimos narių – juk ne veltui mūsų mokykla, vienintelė respublikoje, pavadinta miškininko vardu. Žemaitijos metais buvo proga pasigilinti į krašto šviesuolių biografijas. Mokiniai džiaugėsi, kad Jurgio Pabrėžos, kurio atminimą saugo Kretinga, rankraščiai (Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija) įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą. Aštuntokai domėjosi Viliaus Orvido asmenybe. Jie aplankė Orvidų sodybą-muziejų. Pakeliui prisiminė iškilųjį žemaitį Motiejų Valančių, akademiką Adolfą Jucį. Diskutuodami turėjo progos nusistebėti, kokia turtinga iškilių žmonių yra gimtoji žemė. Orvidų sodyba-muziejus aštuntokus tikrai nustebino – unikalią aplinką jie įvertino kaip modernų ir dar per mažai suprastą meno kūrinį. Septintokai Žemaitijos metais ieškojo Vaižganto pėdsakų savame krašte. Jie aplankė Mosėdį, kuriame vikaravo Juozas Tumas-Vaižgantas, kurio 150-ąsias metines mini visa Lietuva. Žemaičių kuriamu menu besidomintys vyresniųjų klasių mokiniai važiavo į Plungę, kur apžiūrėjo Žemaičių dailės muziejuje saugomus kultūros turtus. Daug įspūdžių iš kelionės į Bukantę parsivežė ir penktokai. Jie ne tik išsamiai susipažino su medine liaudies skulptūra ir jos įžymaus atstovo Stanislovo Riaubos kūryba, ne tik gilinosi į Žemaitės gyvenimo vingius, bet ir pasidomėjo, ką iškilioji mūsų literatūros klasikė rašė apie vaikus ir savo vaikystę. Bukantėje jų laukė įdomi edukacinė programa, kurios metu ne tik skaniai pasivaišino žemaitišku kastiniu su bulvėmis, paragavo žemaitiškos kanapynės, bet ir patys iš grietinės suko sviestą. Muziejaus darbuotoja linksmoji Laimutė papasakojo, kad kastinis – ne kasdienis žemaičių valgis. Žemaitijoj buvo įprasta antrąją vestuvių dieną svečius vaišinti kastiniu, o šeimininkė sakydavo, kad jei kastinys greit išsisuka, jauniesiems gyvenimas eisis kaip sviestu pateptas, o jei kastinys išsisuka ne iškart, o reikia pavargt, tai ir gyvenimas būsiąs atitinkamas. Kad žemaitiški valgiai yra skanūs, įrodinėti nereikėjo – visus patiekalus mokiniai kaip šluote nušlavė. Nors mergaitėms labiausiai patiko naminis varškės sūris su obuoliene, vis tik sakėsi, kad kastinį reikia išmokti sukti. Gal kitos kelionės į Bukantę metu tai pavyks padaryti. Žemaitijos metai baigiasi, tačiau žemaitiška dvasia, visi per tą mėnesį pastebėjome, gyva mūsų širdyse.
Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos jaunųjų žurnalistų būrelis

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt