Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

   Šiauliuose gyvenantis psichologas Evaldas Karmaza jau pažįstamas mūsų mokiniams. Bene aštuntus metus, vos prasidėjus mokslo metams, jis atvyksta pasikalbėti su progimnazijos vadovais, pabendrauti su mokytojais, vesti pamoką mokiniams. Pirmadienį, rugsėjo 9 dieną, Evaldas Karmaza vedė pamokas mūsų progimnazijos šeštokams. Naudodamasis proga, jis pristatė mokiniams mūsų progimnazijos bendruomenės naują narę psichologę Renatą Jacevičienę.
Pakalbėjęs su mokiniais, psichologas Evaldas Karmaza pasiūlė šeštokams nagrinėti labai svarbią smurto ir patyčių prevencijos temą. Netradicinės pamokos, kuri vyko progimnazijos skaitykloje, metu, šeštokai su žinomu psichologu diskutavo apie tai, kaip atpažinti smurtą, priekabiavimą, patyčias, ką daryti, kai tampi auka ar tokio nusikaltimo liudininku, kur kreiptis. Šeštokai sužinojo, kokį atsaką gali duoti vaikas, iš kurio tyčiojamasi, kokiais būdais sustabdyti smurtautoją, ką daryti, kad pavyktų sustabdyti patyčias. Klausytojų aktyvumas akivaizdžiai liudijo, kad tokios netradicinės pamokos labai naudingos, kai kurie net pageidavo, kad psichologas pakalbėtų ir su jų tėveliais. Gal taip ir bus kada nors padaryta, nes psichologo Evaldo Karmazos paskaitų ir veiklos tikslas – daryti viską, kad vaikas užaugtų žmogumi, o to siekti turi ir pats vaikas, ir visi, kurie yra šalia to vaiko.

Marijono Daujoto progimnazijos žurnalistų būrelis

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________