Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PROGIMNAZIJA
(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 12, 97108 Kretinga
tel. 8 657 16115, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., kodas 303382953
2019-07-09 skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).
Pareigybės lygis – A2.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.
2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1.Turėti  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.
2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
2.5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
2.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.
2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).
3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3.3. Gyvenimo aprašymą.
3.4. Užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą) (2 priedas).
4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Konkursas bus vykdomas 2019 m. rugpjūčio 5 d. 10.00 val. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (Vilniaus g. 12, Kretinga), 214 kabinete.
5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. Pretendentų dokumentai priimami nuo 2019-07-09 iki 2019-07-24 (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje (Vilniaus g. 12, Kretinga).
        Informaciją apie konkursą teikiama telefonu 8 657 16115, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 

-

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________