Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

   Vasario 26 dieną mūsų mokykloje svečiavosi Šilutės rajono savivaldybės komanda. Stažuotės metu švietimo įstaigų vadovams iš Šilutės rajono  pranešimus „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ugdymo sėkmei“ skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Raimunda Viskontienė, direktoriaus pavaduotojos Loreta Alonderienė, Jūratė Račinskienė, pranešimus „Mokinių praktinis patyriminis ugdymas pamokoje“ skaitė progimnazijos mokytojų komanda: Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Asta Šličienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Julija Šližienė, geografijos mokytoja metodininkė, Rasa Švilpienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė. Tikimės, kad  tarpinstitucinis bendradarbiavimas tęsis ir mokyklų komandos ir ateityje dalinsis gerąja patirtimi.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 

-

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________