Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Trumpiausiomis dienomis, kai gamta netenka spalvų, švenčiame Medžių puošimo dieną. Tai ne Kalėdos, kai puošiame eglutes. Tai visiškai nauja tradicija, pasiekusi mus iš Anglijos. Pirmą kartą ji buvo surengta Londone 1990 metais. Po metų medžių puošimo šventė jau vyko ir Lietuvoje.

Mūsų mokykloje ši šventė jau tapo tradicine. Ji prasideda gerokai ankščiau. Dar lapkričio mėnesį vaikai dalyvavo konkurse ,,Laiškas medžiui“ - raštingiausio, gražiausiai rašančio, kūrybingiausio mokinio rinkimai. Šeštų klasių mokiniai gamtos ir žmogaus pamokose susipažino su mokyklos aplinkos medžiais ir sudarė lapų herbarą. Dailės ir technologijų pamokose iš antrinių žaliavų 5c mokiniai ir ,,Jaunųjų daujotukų“ būrelio nariai su dailės mokytoja Ada Bastiene ir technologijų mokytoja Marija Šaltmeriene pagamino nuostabius žibintus medžių puošimui. Ekologų būrelio ,,Žaliuoju taku“ nariai suvėrė įvairiaspalves girliandas. Šaunieji pradinukai su savo mokytojom Nijole Meškauskiene, Rasa Zumulskyte Trumpenskiene, Vida Songailienė pagamino puikius varpelius, o Redos Petrulienės vadovaujami pirmokai - įspūdingas Kalėdines žvaigždes. Medžius puošė ir mokytojos Laimos Šikšniutės vadovaujami gamtininkai. Puošti medžius padėjo 8a klasės berniukai ir technologijų mokytojas Juozas Lingys.
Ir sutvisko gražiausiomis spalvomis papuošti medžiai! Atkreipkime dėmesį į medžius, kurių mes paprastai nepastebime. Medis - žmonių bičiulis, todėl jei eidamas pro šalį pakelsi prieš jį ranką, pagalvok, ar savęs nenuskriausi?
Julija Šližienė, gamtos, geografijos mokytoja

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________